G.Beslux Plex L -2/S

Mỡ tổng hợp gốc Lithium phức cho vòng bi và các chi tiết máy làm việc ở tốc độ rất cao.

G.Beslux VHT/S

Mỡ vô cơ chịu nhiệt độ cao (> 200 0C) và không nóng chảy.

G.A.Plex

Mỡ EP chịu nhiệt hiệu suất cao 

G.Beslux Komplex Alfa II

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cho động cơ điện.

G.Beslux Komplex HT-2/S

Mỡ tổng hợp Polyurea cho vòng bi chịu nhiệt độ cao, tải trọng cao.

G.BESLUX PLEX EH-2/G

Mỡ chịu tải, chịu nhiệt (đến 180 0C) và có độ bám dính cao.

Beslux chain VLTR RT 350

Dầu xích tổng hợp chịu nhiệt độ cao với khả năng bám dính tốt.

Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và an toàn thực phẩm (chứng nhận NSF-H1).

Beslux Camin 4200

Dầu xích chịu nhiệt độ nhớt cao

Beslux Chain 2160 PB

Dầu xích chịu nhiệt (đến 300 0C ) cao cấp gốc tổng hợp 100%.

Beslux Sinter

Chất bôi trơn đặc biệt cho vòng bi con lăn (gối đỡ ) lò.

Dầu silicone Bessil F-100

Dầu Silicone chịu nhiệt và bôi trơn thực phẩm