Chi tiết sản phẩm

Beslux Camin 4200

Dầu xích chịu nhiệt độ nhớt cao
Dầu bôi trơn xích có tính bám dính cao chống văng tóe và nhỏ nhọt, làm việc trong môi trường có nhiệt độ , hơi nước và độ ẩm cao.

Sản phẩm liên quan