Dầu an toàn thực phẩm

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

Dầu xích tổng hợp an toàn thực phẩm và chịu nhiệt độ cao ( đến 650 0C).

BESLUX CHAIN 3020 ATOX

DẦU BÔI TRƠN XÍCH CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO AN TOÀN THỰC PHẨM NSF H-1

Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và an toàn thực phẩm (chứng nhận NSF-H1).

Beslux Air Atox

DẦU TỔNG HỢP AN TOÀN THỰC PHẨM CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT VÀ PISTON

Beslux Gear Atox

Dầu an toàn thực phẩm bôi trơn cho bánh răng, hộp số, ổ bi và các cơ cấu truyền động khác.

Beslux Atox

Dầu thủy lực bôi trơn đặc biệt và đa dụng dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm

Densolina RVTH

Dầu trắng Parafin bôi trơn an toàn thực phẩm, dược phẩm.