Dầu an toàn thực phẩm

- 0%

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

Dầu xích tổng hợp an toàn thực phẩm và chịu nhiệt độ cao ( đến 650 0C).

- 0%

BESLUX CHAIN 3020 ATOX

DẦU BÔI TRƠN XÍCH CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO AN TOÀN THỰC PHẨM NSF H-1

- 0%

Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và an toàn thực phẩm (chứng nhận NSF-H1).

- 0%

Beslux Air Atox

DẦU TỔNG HỢP AN TOÀN THỰC PHẨM CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT VÀ PISTON

- 0%

Beslux Gear Atox

Dầu an toàn thực phẩm bôi trơn cho bánh răng, hộp số, ổ bi và các cơ cấu truyền động khác.

- 0%

Beslux Atox

Dầu thủy lực bôi trơn đặc biệt và đa dụng dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm

- 0%

Densolina RVTH

Dầu trắng Parafin bôi trơn an toàn thực phẩm, dược phẩm.