Bình xịt bôi trơn đa dụng

Beslux Ramca 320 Spray

Dầu bôi trơn cho xích tải, thanh trượt, con lăn.. 

Beslux Dex 4 spray

Sản phẩm đặc biệt được khuyến cáo cho các máy phun nhựa và chống bám dính trong quá trình hàn.

Beslux Flour TF spray

Chất bôi trơn có khả năng bay hơi nhanh để lại màng mỏng ngăn cách các bề mặt ma sát làm việc tại nhiệt độ rất cao.

Beslux Moly spray

Chất bôi trơn đa dụng dạng bình xịt cho các trục quay, đường trượt, các cơ cấu dạng trục vít, ren....