Chi tiết sản phẩm

Beslux Dex 4 spray

Sản phẩm đặc biệt được khuyến cáo cho các máy phun nhựa và chống bám dính trong quá trình hàn.

Beslux Dex 4 spray là sản phẩm Đặc biệt được khuyến cáo cho các máy phun nhựa, ngoài ra nó có khả năng chống bám dính trong quá trình hàn.

Sản phẩm liên quan