Chi tiết sản phẩm

 Đặc biệt khuyến cáo cho các máy phun nhựa, ngoài ra nó có khả năng chống bám dính trong quá trình hàn.

Sản phẩm liên quan