Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm được khuyến cáo cho các thiết bị ngành thực phẩm, các hợp chất sẵn có trong sản phẩm cho phép nó bôi trơn ở nhiệt độ rất thấp (đến - 40 độ C). NSF H1

Sản phẩm liên quan