Hệ thống xích

Hệ thống xích tải

Các loại Dầu xích chịu nhiệt bôi trơn xích tải các ngành công nghiệp và công nghiệp thực phẩm.