Hệ thống xích

Hệ thống xích

Dầu xích chịu nhiệt cho hệ thống xích các ngành công nghiệp và công nghiệp thực phẩm.