Mỡ chịu nhiệt độ cao

G.Beslux Fluor H-2

Mỡ trắng PTFE/PFPE chịu nhiệt độ cao (>280 0C ), an toàn thực phẩm và không nóng chảy.

G.Beslux VHT/S

Mỡ vô cơ chịu nhiệt độ cao (> 200 0C) và không nóng chảy.

G.A.Plex

Mỡ EP chịu nhiệt hiệu suất cao 

G.Beslux Komplex Alfa II

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cho động cơ điện.

G.Beslux Komplex HT-2/S

Mỡ tổng hợp Polyurea cho vòng bi chịu nhiệt độ cao, tải trọng cao.