Mỡ chịu nhiệt độ cao

G.Beslux Komplex HT-2/S

Mỡ tổng hợp Polyurea cho vòng bi chịu nhiệt độ cao, tải trọng cao.

G.Beslux Komplex Alfa II

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cho động cơ điện.

G.A.Plex

Mỡ EP chịu nhiệt hiệu suất cao 

G.Beslux VHT/S

Mỡ vô cơ chịu nhiệt độ cao (> 200 0C) và không nóng chảy.

G.Beslux Fluor H-2

Mỡ trắng PTFE/PFPE chịu nhiệt độ cao (>280 0C ), an toàn thực phẩm và không nóng chảy.