Mỡ bôi trơn vành băng đa lò

BESLUX GRAFOL HT & HT 320

Mỡ bôi trơn đặc biệt cho vành băng đa, guốc lò nung.