Mỡ chịu tải trọng cao

G.A.Aure 2

Mỡ cho vòng bi và các cơ chế chịu tải trọng lớn

G.A.N 850 EP 00

Mỡ lỏng cho hệ thống bôi trơn trung tâm và hộp giảm tốc

G.A.Besmoly EH-2

Mỡ chịu tải trọng cao với thành phần phụ gia chất bôi trơn rắn.

G.Beslux Sulplex H-2 plus

Mỡ chịu nước, chịu tải ở nhiệt độ cao

G.BESLUX PLEX EH-2/G

Mỡ chịu tải, chịu nhiệt (đến 180 0C) và có độ bám dính cao.