Dầu cho cọc sợi /Máy dệt

- 0%

BESLUX TEX-22, 46

BESLUX TEX-22, 46 : Dầu cho máy dệt kim tròn, máy dệt kim phẳng (bằng), máy dệt tất

- 0%

Beslux Arol 22

Beslux Arol 22 : Dầu cho vòng bi cọc sợi hoạt động ở tốc độ cao.