Dầu cho cọc sợi /Máy dệt

Dầu bôi trơn cho các chi tiết tốc độ cao ngành dệt sợi (2 Sản phẩm)

BESLUX TEX-22, 46

Dầu bôi trơn đặc biệt cho máy dệt kim phẳng (MÁY DỆT LEN) 

Beslux Arol 22

Dầu cho vòng bi, khuyên nồi cọc sợi hoạt động ở tốc độ cao.