Dầu bôi trơn KLUBER

Kluber Summit PS100-PS150-PS200-PS300-PS400

Nhớt máy nén khí gốc dầu bán tổng hợp chất lượng cao, thời gian làm việc liên tục 4000h - 5000h.

www.klueber.com