Dầu cho bánh răng hở / vành băng đa lò

DẦU BÁNH RĂNG BESLUX CROWN 500 OG VÀ 1000 OG

Dầu bôi trơn đặc biệt cho bánh răng hở cỡ lớn trong thiết bị các ngành công nghiệp nặng.

Beslux Sinter

Chất bôi trơn đặc biệt cho vòng bi con lăn (gối đỡ ) lò.