Dầu cho bánh răng hở / vành băng đa lò

- 0%

BESLUX CROWN 500 OG VÀ 1000 OG

Sản phẩm chất bôi trơn đặc biệt cho bănh răng hở cỡ lớn trong các ngành công nghiệp nặng.

- 0%

Beslux Sinter

Chất bôi trơn đặc biệt cho vòng bi con lăn (gối đỡ ) lò.