Mỡ dùng cho các vòng bi, chi tiết làm việc ở điều kiện nhiệt độ cao, tải trọng lớn.

Sản phẩm liên quan