Mợ chịu nhiệt không nhỏ giọt, không tạo cặn, nhiệt độ làm việc đến 200 độ C.

Sản phẩm liên quan