Mỡ gốc dầu PFPE, chất làm đặc PTFE, nhiệt độ làm việc đến 260 độ C, chứng nhận an toàn thực phẩm NSF H1

Sản phẩm liên quan