Mỡ nhiệt độ cao, chống rung động, nhiệt độ làm việc đến 160 độ C.

Sản phẩm liên quan