Chi tiết sản phẩm

Beslux Densolina RVTH spray

Chất bôi trơn dạng bình xịt không màu, không mùi được phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Beslux Densolina RVTH spray : Chất bôi trơn dạng bình xịt không màu, không mùi được phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và thường được sử dụng để bôi trơn chung cho các chi tiết đúc, cắt của ngành thực phẩm, dược phẩm..., NSF H1

Sản phẩm liên quan