Chi tiết sản phẩm

Beslux Ramca 320 Spray

Dầu bôi trơn cho xích tải, thanh trượt, con lăn.. 

Beslux Ramca 320 Spray là Dầu bôi trơn dạng xịt cho xích tải, thanh trượt, con lăn.. Các chi tiết làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao ( đến 230ºC)

Sản phẩm liên quan