Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao, an toàn thực phẩm NSF-H1

Beslux Gear Atox F-150 là sản phẩm đặc biệt được khuyến cáo bôi trơn cho xích tải chịu nhiệt độ cao như dây xích lò nướng tổng hợp và đa năng trong dây chuyền sản xuất và chế biến thực phẩm.

Sản phẩm liên quan