Chi tiết sản phẩm

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX Dầu xích tổng hợp an toàn thực phẩm
BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX: Là dầu xích tổng hợp 100% đạt chứng nhận an toàn thực phẩm NSF-H1 cho phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Dầu được khuyến cáo cho xích và hệ thống xích làm việc ở nhiệt độ cao (lên đến 300 độ C), tải trọng cao cùng với yêu cầu dễ dàng làm sạch trong suốt quá trình hoạt động.

Sản phẩm liên quan