G.Beslux Caplex M-2 Atox

Mỡ trắng bôi trơn an toàn thực phẩm đa ứng dụng (NSF H-1).

G. Beslux Crown M – FLUID & L – FLUID

Sản phẩm đặc biệt bôi trơn cho bánh răng hở với thành phần dầu gốc độ nhớt cao và phụ gia bôi trơn rắn.

G.BESLUX PLEX BAR M-2

Mỡ bôi trơn công nghệ mới, chống chịu nước tốt.

G.Beslux Plex Bar L-2/S

Mỡ tổng hợp cho vòng bi tốc độ cao gốc Barium phức hợp.

G.Beslux Plex L -2/S

Mỡ tổng hợp gốc Lithium phức cho vòng bi và các chi tiết máy làm việc ở tốc độ rất cao.

G.Beslux VHT/S

Mỡ vô cơ chịu nhiệt độ cao (> 200 0C) và không nóng chảy.

G.A.Plex

Mỡ EP chịu nhiệt hiệu suất cao 

G.Beslux Komplex Alfa II

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cho động cơ điện.

G.Beslux Komplex HT-2/S

Mỡ tổng hợp Polyurea cho vòng bi chịu nhiệt độ cao, tải trọng cao.

G.BESLUX PLEX EH-2/G

Mỡ chịu tải, chịu nhiệt (đến 180 0C) và có độ bám dính cao.

Beslux chain VLTR RT 350

Dầu xích tổng hợp chịu nhiệt độ cao với khả năng bám dính tốt.

Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và an toàn thực phẩm (chứng nhận NSF-H1).