Chi tiết sản phẩm

G.Beslux KBL

Mỡ bôi trơn và bảo vệ cáp.
G.Beslux KBL là loại mỡ dạng bán lỏng có chứa phụ gia đặc biệt MoS2, mỡ được sử dụng để bôi trơn và bảo vệ hiệu quả cho tất cả các loại dây cáp.  G.Beslux KBL có đặc tính không thấm nước (làm việc ngoài trời), kháng muối (môi trường biển), kháng hóa chất, chống chịu được nhiệt độ cao, màng bôi trơn khô chịu được nhiệt độ đến 450oC .