Chi tiết sản phẩm

G.Beslux white Food Grease

Mỡ đặc chủng bôi trơn ở nhiệt độ rất thấp (dây chuyền đông lạnh).

   G.Beslux white Food Grease là loại mỡ an toàn thực phẩm với thành phần gốc dầu trắng và chất làm đặc vô cơ, chứng nhận NSF H-1.

   G.Beslux white Food Grease thường được sử dụng để bôi trơn chung cho các vị trí, cơ cấu hoặc chi tiết cơ khí thông thường hoạt động ở nhiệt độ rất thấp (nhiệt độ âm) trong các dây chuyền động lạnh, kho cấp đông, kho lạnh. 

Sản phẩm liên quan