Chi tiết sản phẩm

Dải các sản phẩm mỡ G.Beslux Biogrease M là loại mỡ gốc dầu thực vật có khả năng bôi trơn cao, tính năng phân hủy tốt, khả năng phân hủy sinh học của mỡ là > 83% theo phép thử CEC L38 T82 ( đạt tiêu chuẩn UNE EN -377 A và B)

G.Beslux Biogrease M thường được sử dụng trong các nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm hoặc nhưng nơi có yêu cầu cao về vệ sinh môi trường như bệnh viện, viện vệ sinh dịch tễ....

Dải các sản phẩm mỡ phân hủy sinh học G.Beslux Biogrease M bao gồm :

- G.Beslux Biogrease M-0 WR ( NSF H-1)

- G.Beslux Biogrease M-2 WR ( NSF H-1)

- G.Beslux Biogrease M-1/G ( thành phần có bổ sung phụ gia bôi trơn rắn)

- G.Beslux Biogrease M-2 HT

Sản phẩm liên quan