Mỡ đặc biệt cho các vị trí cần độ bịt kín cao và có khả năng chống chịu nước, nhiệt tuyệt vời. Mỡ được khuyến cáo sử dụng cho máy chiết chai trong các dây chuyền sản xuất đồ uống, thực phẩm, dược phẩm (dạng lỏng)...

Sản phẩm liên quan