Dầu an toàn thực phẩm

- 0%

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

Dầu xích tổng hợp an toàn thực phẩm và chịu nhiệt độ cao ( đến 650 0C).

- 0%

Beslux Gear Atox F-150

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và an toàn thực phẩm (chứng nhận NSF-H1).

- 0%

Beslux Gear Atox

Dầu bánh răng, hộp số an toàn thực phẩm
- 0%

Densolina RVTH

Dầu trắng Parafin an toàn thực phẩm, dược phẩm.