Ứng dụng

Van, vòi & phụ kiện

Mỡ silicone bôi trơn cho Van, vòi & phụ kiện

Động cơ điện

Mỡ bôi trơn cho các loại động cơ điện hoạt động ở các điều kiện làm việc khác nhau như : nhiệt độ cao, tốc độ cao, tải trọng cao ...

Vòng bi

Các loại mỡ bôi trơn chịu nhiệt, chịu tải cho vòng bi, ổ đỡ tốc độ cao.

Hệ thống xích tải

Các loại Dầu xích chịu nhiệt bôi trơn xích tải các ngành công nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

G. BESLUX CAPLEX EH

Mỡ đặc biệt được chế tạo cho bôi trơn các vòng bi con lăn máy nghiền, các vị trí làm việc ở tải trọng lớn dưới nhiệt đô cao và sự tác động của nước.

Chất bôi trơn bánh răng nhựa

Dầu mỡ bôi trơn cho bánh răng và các chi tiết nhựa.