Ứng dụng

- 0%

Van, vòi & phụ kiện

Mỡ silicone bôi trơn cho Van, vòi & phụ kiện
- 0%

Động cơ điện

Mỡ bôi trơn cho các loại động cơ điện hoạt động ở các điều kiện làm việc khác nhau như : nhiệt độ cao, tốc độ cao, tải trọng cao ...
- 0%

Hệ thống xích

Dầu xích chịu nhiệt cho hệ thống xích các ngành công nghiệp và công nghiệp thực phẩm.