Bình xịt bôi trơn an toàn thực phẩm

Beslux Blanco Candenas spray

Chất bôi trơn màu trắng dạng bình xịt sử dụng cho xích tải ngành thực phẩm, dược phẩm

Beslux Bessil F-100 spray

Dầu silicone bôi trơn và chống bám dính cho các chi tiết máy trên dây chuyên thực phẩm.NSF H1

Beslux Grasa Universal

Bình xịt bôi trơn ở nhiệt độ thấp cho dây chuyền thực phẩm 

Beslux Densolina RVTH spray

Chất bôi trơn dạng bình xịt không màu, không mùi được phép tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Beslux Flour Liq spray

Chất bôi trơn đa năng dạng bình xịt không màu gốc tổng hợp có chứa thành phần PTFE