Vòng bi

Vòng bi

Các loại mỡ bôi trơn chịu nhiệt, chịu tải cho vòng bi, ổ đỡ tốc độ cao.