Dầu dập inox, Gia công kim loại

- 0%

Bestril 2030

Dầu tách khuôn nhôm
- 0%

Besprub 110

Dung môi pha loãng, tẩy rửa.
- 0%

Bestril AL- IN

BESTRIL AL-IN dầu kéo cáp và gia công nhôm, hợp kim nhôm
- 0%

Bestril 230 & 231

Dầu kéo cáp đồng và hợp kim đồng.
- 0%

Bestril 90, 450, 650

Dầu dập inox