Chi tiết sản phẩm

Besprub 110

Dung môi pha loãng, tẩy rửa cho quá trình gia công, định hình nhôm, thép, đồng và hợp kim.

BESPRUB 110 được sử dụng trong quá trình gia công, định hình nhôm, thép, đồng và hợp kim. Nó được sử dụng như là dung môi pha loãng hoặc tẩy rửa.

Sản phẩm liên quan