Dầu cho cọc sợi /Máy dệt

Dầu bôi trơn cho các chi tiết tốc độ cao ngành dệt sợi (2 Sản phẩm)

Beslux Arol 22

Dầu cho vòng bi, khuyên nồi cọc sợi hoạt động ở tốc độ cao.

BESLUX TEX-22, 46

Dầu bôi trơn đặc biệt cho máy dệt kim phẳng (MÁY DỆT LEN)