Mỡ chịu tải trọng cao

G.BESLUX PLEX EH-2/G

Mỡ chịu tải, chịu nhiệt (đến 180 0C) và có độ bám dính cao.

G.Beslux Sulplex H-2 plus

Mỡ chịu nước, chịu tải ở nhiệt độ cao

G.A.Besmoly EH-2

Mỡ chịu tải trọng cao với thành phần phụ gia chất bôi trơn rắn.

G.A.N 850 EP 00

Mỡ lỏng cho hệ thống bôi trơn trung tâm và hộp giảm tốc

G.A.Aure 2

Mỡ cho vòng bi và các cơ chế chịu tải trọng lớn