Mỡ bôi trơn vành băng đa lò

- 0%

IKV Triboflon Mya 502 FG

Mỡ trắng an toàn thưc phẩm, nhiệt độ làm việc lên đến 300 độ C và không nóng chảy.