Dầu tổng hợp gốc PG làm việc trong môi trường có khoáng nhiệt độ vận hành rộng và yêu cầu chất bôi trơn có tuổi thọ cao

Sản phẩm liên quan