Chi tiết sản phẩm

Beslux Sincart W

Dầu tổng hợp gốc PG (Polyglycol) làm việc trong môi trường có khoảng nhiệt độ vận hành rộng.

Beslux Sincart W là Dầu tổng hợp gốc PG (Polyglycol) làm việc trong môi trường có khoảng nhiệt độ vận hành rộng, khả năng chịu tải và chống mài mòn cao.

Beslux Sincart W có chỉ số độ nhớt cao nên thường được khuyến cáo sử dụng trong các hộp số, bánh răng và các cơ cấu làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, cũng như các vị trí yêu cầu chất bôi trơn có tuổi thọ cao.

Sản phẩm liên quan