Chi tiết sản phẩm

Beslux Gearsint

Dầu tổng hợp gôc PAO (Poly Alpha Olefin) có chỉ số ma sát thấp, chỉ số độ nhớt cao vận hành trong môi trường có điều kiện nhiệt độ và tải trọng lớn.

Beslux Gearsint là dầu tổng hợp gôc PAO (Poly Alpha Olefin) có chỉ số ma sát thấp, chỉ số độ nhớt cao vận hành trong môi trường có điều kiện nhiệt độ và tải trọng lớn cũng như các cơ cấu bánh răng, vòng bi ...có yêu cầu khắt khe về chất bôi trơn

Sản phẩm liên quan