Dầu tổng hợp gôc PAO vận hành trong môi trường có điều kiện nhiệt độ và tải trọng khắc nghiệt cũng như các cơ cấu bánh răng, vòng bi ...có yêu cầu khắt khe về chất bôi trơn

Sản phẩm liên quan