Dầu tổng hợp gốc PAO cho các thiết bị nén khí kiểu trục vít và piston, thời gian làm việc liên tục 10,000 - 12,000 giờ.

Sản phẩm liên quan