Chi tiết sản phẩm

 Mỡ tổng hợp tính năng chống ăn mòn nổi trội, bôi trơn và bảo vệ tiếp điểm điện dưới mọi tác động của mội trường làm việc. 

Sản phẩm liên quan