Chi tiết sản phẩm

G.A.Bessil P-1 Là mỡ silicone với chất làm đặc vô cơ, mục đích bôi trơn cho các chi tiết cơ khí vận hành dưới sự biến đổi nhiệt độ lớn, chịu tác động của nước, hóa chất...Mỡ được sử dụng để bôi trơn và cách điện trong ngay cả trong môi trường làm việc độ ẩm cao, ẩm ướt.