Dầu mỡ bôi trơn cho ngành dệt

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành dệt may

Dầu mỡ bôi trơn cho ngành dệt may

15:27 - 04/11/2016

Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của các phương pháp dệt là việc máy móc, thiết bị trong ngành luôn ở tình trạng chịu áp lực cao khi hoạt động...

   Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của các phương pháp dệt là việc máy móc, thiết bị trong ngành luôn ở tình trạng chịu áp lực cao khi hoạt động, do vậy việc sử dụng chất bôi trơn cho thiết bị cũng ngày càng được chú ý hơn.
   Ngoài việc sử dụng các chất bôi trơn gốc khoáng thì các chất bôi trơn gốc tổng hợp có chất lượng cao với nhiều thành phần phụ gia đặc biệt cũng được chấp nhận và sử dụng một cách rộng rãi hơn bởi nhiều tính năng ưu việt.

Lubricants and clean for Textile Industry :

Spinning Machines
Rotary Plane
Roller Bearings
Bottom Rollers
Spinning Turbines
Spinning Rings
Synthetic Fibre Spinning Machines
Spinning Pumps
Spinnerets
Pre-heaters
Separator Rollers
Hot Drawings
Spin & Pirn Winding Machines
Thread guides & slides & zig-zag winder guide
Splicer and tensioning device
Auto pirn winding machine
Spindle cans bearings
Lid seals of high temperature dyeing autoclaves
Worm gear (overhead travelling cleaners)
Warp Knitting Machines
Needles and sinkers in circular knitting machine
Needles and sinkers in flatbed knitting machine
Needles and sinkers in in sock & hosiery production
Thread guide box slider rails on flatbed knitting machines
Looms
Steel wire needles
Rapier ribbons on gripper looms
Stenter Chains 
Finishing
Roller bearings in washing machines, dyeing and festoon steamers
Corrosion protection inside steamers
Fabric conveyor chains
Electric motor roller bearings in dryers.

….Other Lubricants