Chi tiết sản phẩm

Dầu mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm Brugarolas

Dầu mỡ bôi trơn đa năng và chuyên dụng cho thiết bị, dây chuyền chế biến thực phẩm, dược phẩm.

Website : www.brugarolas.com

Ngành công nghiệp thực phẩm nói chung ngày càng có yêu cầu lớn hơn và đặc biệt hơn khi đề cập đến vấn đề an toàn, sạch sẽ và tránh nhiễm bẩn trong quá trình xử lý thực phẩm. Đây chính là lý do mà Brugarolas tập trung nhiều nguồn lực và công nghệ vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn đặc biệt cho dây chuyền thiết bị ngành công nghiệp thực phẩm từ khâu xử lý nguyên liệu đến khâu đóng gói.

Brugarolas cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm một loạt các sản phẩm với các chứng nhận quốc tế từ hội đồng chứng nhận Hoa Kỳ, NSF.

Từ các giai đoạn đầu của sản xuất, đầu vào và xử lý ban đầu của nguyên liệu thô, cho đến các công đoạn xử lý, chế biến sản phẩm, thực phẩm và cuối cùng là giai đoạn đóng gói; khả năng nhiễm độc liên quan đến dầu mỡ luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, và do đó, sử dụng dầu mỡ bôi trơn thực phẩm là bắt buộc.

Các dòng: G. Beslux Atox, Beslux Atox, Beslux Gear Atox, v.v. của Brugarolas đã được phát triển đặc biệt để bôi trơn máy móc và thiết bị trong ngành công nghiệp thực phẩm, nơi có thể xảy ra sự tiếp xúc ngẫu nhiên giữa chất bôi trơn với thực phẩm.

RANGE OF FOOD GRADE PRODUCTS


FOOD INDUSTRY LUBRICANTING GREASE

 

Lubricating grease

NLGIWork temp. (ºC)Speed factorApplication
G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX2-20 to 130MediumBearings, joints, blind guide, chains
G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX1-20 to 130Medium
G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX0-20 to 130MediumCentralized systems
G. BESLUX CAPLEX M-000 ATOX000-20 to 130MediumCentralized systems and speed reducers
G. BESLUX ATOX H-2/32/3-40 to 180MediumBearings, tin closer exposed to load, dryers
G. BESLUX ATOX H-1/21/2-40 to 180MediumBearings, tin closer exposed to load, dryers
G. BESLUX ATOX M-0000-50 to 120MediumCentralized systems and speed reducers
G. BESLUX FLUOR H-22-25 to 260LowBearings working at high temperatures
(contains PTFE)
G. BESLUX FLUOR HT-22-25 to 280LowBearings working at high temperatures
G. BESLUX ATOX TF/S2-40 to 180MediumMovement guides, bearings (contains
PTFE)
G. BESLUX ATOX ASP-22-20 to 150MediumBearings, tin closers (very water resistant)
G. BESLUX ATOX EH-11-10 to 110LowLow speed bearings, blind guides
G. BESLUX BESSIL EH-000000-40 to 180Very lowSilicone greases for water systems, taps,
valves and mechanisms that require high
water resistance
G. BESLUX BESSIL EH-00-40 to 180
G. BESLUX BESSIL EH-11-40 to 180
G. BESLUX BESSIL EH-33-35 to 200
G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG2-25 to 120MediumMechanisms that require a strong hexane
resistant grease (non-toxic and biodegradable)
G. BESLUX WHITE FOOD GREASE2-25 to 120MediumGeneral applications
G. BESLUX PRESS MILL SX1/2-30 to 180MediumFeed pellet machines. Heavy load resistant
grease
G. BESLUX SULPLEX FG 22121/2-30 to 170Medium / LowBearings exposed to heavy loads and that
require a highly sealing grease
G.A. BESSIL 252-50 to 180Very lowSilicone grease for articulations and joints

 Speed factors
- Very low (SF < 25.000)
- Medium (SF < 450.000)
- Low (SF < 50.000)
- High (SF < 700.000)

 GENERAL APPLICATIONS

food-industry-lubricant-grease


FOOD INDUSTRY LUBRICANTING OILS

Brugarolas thiết kế đa dạng nhiều loại chất bôi trơn thực phẩm. Những chất bôi trơn này có chứng nhận NSF H1, hoặc thậm chí chứng nhận 3H.

Chứng nhận H1

Chứng nhận H1 cho phép chất bôi trơn được sử dụng với máy móc công nghiệp thực phẩm hoặc gần các khu vực chế biến thực phẩm nơi chất bôi trơn có thể có tương tác ngẫu nhiên hoặc tự phát với thực phẩm.

Chứng nhận 3H

Chứng nhận 3H cho phép sản phẩm được sử dụng làm vật liệu chống dính cho vỉ nướng bánh mì, khuôn bánh mì, khu vực nướng, bàn cắt hoặc các bề mặt cứng khác tiếp xúc với các sản phẩm thịt hoặc gia cầm, tránh chúng bị kẹt trong quá trình chế biến.

Dầu bôi trơn thực phẩm được yêu cầu và hiện diện trong đại đa số các máy móc công nghiệp thực phẩm như: máy nén khí, máy bơm chân không, bánh răng-hộp số, dây chuyền xích tải, môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Dầu trắng cho các ứng dụng và nhiều quy trình khác nhau.

WHITE OILS

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
DENSOLINA RVT16,5 cSt190ºC-11ºCH1
DENSOLINA RVTM16,5 cSt190ºC-11ºCH1、3H
DENSOLINA RVTL32 cSt200ºC-12ºCIn progress
DENSOLINA RVTH67,5 cSt200ºC-10ºCH1、3H

SILICONE OILS

Product nameViscosity at
25ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESSIL F-100325 cSt>300ºC H1
BESSIL F-100001000 cSt>300ºC H1

SYNTHETIC GEAR OILS

Polyglycol or PAO designed oils, intented for all kind of applications with large requests, long duration , and energetic savings.

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX TRIBOGEAR 150 ATOX148,44 cSt249ºC-39ºCH1
BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX235,12 cSt250ºC-39ºCH1
BESLUX TRIBOGEAR 320 ATOX345,70 cSt250ºC-39ºCH1
BESLUX TRIBOGEAR 460 ATOX478,95 cSt254ºC-33ºCH1
BESLUX TRIBOGEAR 1000 ATOX1000 cSt254ºC-35ºCIn progress
BESLUX GEARSINT-ATOX 220223 cSt235ºC-43ºCIn progress
BESLUX GEARSINT-ATOX 320311,48 cSt240ºC-42ºCIn progress

GEAR & LUBRICATION OILS

Oils designed from white oils. Wide range of viscosity.

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX GEAR-ATOX 100100 cSt220ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 150150 cSt253ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 220220 cSt254ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 320320 cSt256ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 460460 cSt245ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 680680 cSt240ºC-9ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX 15001500 cSt240ºC-6ºCIn progress

HYDROCARBON FREE GEAR OILS

Hydrocarbon free designed oils for olive oil manufacturing applications

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX GEARBIO-ATOX 150150 cSt250ºC-38ºCH1
BESLUX GEARBIO-ATOX 220220 cSt250ºC-43ºCH1
BESLUX GEARBIO-ATOX 320320 cSt250ºC-38ºCIn progress

ROOM TEMPERATURE CHAIN OILS

Chain oils designed with white oils, adherent and humidity resistant

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX GEAR-ATOX F-6866 cSt206ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX F-150150 cSt230ºC-18ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX F-220220 cSt240ºC-12ºCH1
BESLUX GEAR-ATOX F-320320 cSt245ºC-11ºCIn progress

HIGH TEMPERATURE CHAIN OILS

Chain oils designed with resistant temperature esters.

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX CHAIN 3020 ATOX313,5 cSt236ºC H1
BESLUX CHAIN 3300 ATOX230 cSt315ºC-25In progress
BESLUX CHAIN 3500 ATOX307,5 cSt243ºC H1

COMPRESSOR AND VACUUM PUMP OILS

Synthetic oils, intended for compressors and vacuum pumps, energy saving.

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX AIR-ATOX 3232 cSt250ºC-60ºCH1
BESLUX AIR-ATOX 4646 cSt260ºC-48ºCH1
BESLUX AIR-ATOX 6868 cSt258ºC-45ºCH1
BESLUX AIR-ATOX 100100 cSt258ºC-42ºCH1
BESLUX AIR-ATOX 150150 cSt262ºC-42ºCH1

SYNTHETIC OILS FOR VARIOUS APPLICATIONS

PAO type oils intended for various applications such as: lubricating oils, ammonia compressors and thermic fluids. Very good performance at low temperaturas.

Product nameViscosity at
40ºC
Flash pointPour pointNSF
certification
BESLUX BESARTIC 2020 cSt205ºC-55ºCH1
BESLUX BESARTIC 4032 cSt234ºC-54ºCH1
BESLUX BESARTIC 6868 cSt262ºC-42ºCH1

Website : www.brugarolas.com