Dầu silicone - Dầu silicon chịu nhiệt - Dầu silicone bôi trơn (2 Sản phẩm)

Dầu silicone chịu nhiệt Bessil F-50

Dầu silicone cho các ứng dụng truyền nhiệt, cách điện/chất điện môi.

Dầu silicone Bessil F-100

Dầu Silicone chịu nhiệt và bôi trơn thực phẩm