Dầu kéo cáp đồng, cáp nhôm

Bestril 230 & 231

Dầu kéo cáp đồng và hợp kim đồng.

Bestril AL- IN

Dầu kéo cáp nhôm và gia công nhôm, hợp kim nhôm