ANTICORIT DFO

Dầu chống gỉ sét và ăn mòn kim loại