PEC DAI HUNG CO.,LTD - DẦU MỠ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ĐẶC CHỦNG

PEC DAI HUNG CO.,LTD - DẦU MỠ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ĐẶC CHỦNG
Nhà cung cấp các loại mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn công nghiệp đặc chủng cho máy móc, thiết bị của nhiều ngành công nghiệp khác nhau : Dầu xích chịu nhiệt, mỡ bò chịu nhiệt, dầu-mỡ silicone chịu nhiệt, dầu-mỡ bôi trơn dùng trong thực phẩm, mỡ dẫn điện...