Mỡ cho vòng bi tốc độ cao

- 0%

G.Beslux Plex Bar L-2/S

G.Beslux Plex Bar L-2/S: Mỡ cho vòng bi cao tốc gốc Barium phức hợp
- 0%

G.Beslux Plex L -2/S

G.Beslux Plex L -2/S : Mỡ tốc độ cao gốc Lithium phức hợp