Mỡ silicone G.A. Bessil 20

Mỡ Silicone đa dụng chịu nhiệt độ cao

Mỡ Silicone G.A. Bessil 25

Mỡ silicone đa năng, chứng nhận bôi trơn an toàn thực phẩm NSF - H1.