Mỡ lắp ráp chống dính kẹt

G.BESLUX GRAFOL AL PASTE

Keo lắp ráp chống kẹt không chứa đồng

G. Beslux Anti-seize Paste 1

Mỡ lắp ráp, bôi trơn, chống dính kẹt giữa các bề mặt, chi tiết cơ khí.