Mỡ kháng nước, chống chịu hóa chất

G.BESLUX PLEX BAR M-2

Mỡ bôi trơn công nghệ mới, chống chịu nước tốt.

G.A. Jet 70

Mỡ kháng nước, chịu mặn cho các chi tiết làm việc trong môi trường biển.