Mỡ kháng nước, chống chịu hóa chất

- 0%

G.A. Jet 70

Mỡ chịu mặn